Aviso legal

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la mercantil de nacionalitat espanyola ____, d’ara endavant la Web, li informa que la seva denominació social és ____, amb CIF ____, i amb domicili al carrer ____ ,Espanya, Inscrita al Registre Mercantil de ____.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (d’ara endavant denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest Web que el seu titular posa a la disposició del públic en la present URL. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per dit Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular del Web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmeses a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

ÚS CORRECTE DE LA NAVEGACIÓ WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

PUBLICITAT

Parteix del web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. El titular del Web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: area@areapublicitat.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Web i de les diferents pàgines web pertanyents al mateix, així com dels elements continguts en el mateix i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen en la Web), tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del Web o de tercers. En aquest sentit, el titular del Web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc Web i les seves pàgines webs, estan protegits per la Llei. El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i/o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb est assetjo Web, les seves pàgines webs i els serveis oferts en les mateixes. L’Usuari única i exclusivament podrà accedir a tals elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials, la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que para això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del Web. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’est assetjo Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o del titular dels mateixos.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’Ús del Web. L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. El titular del Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web. L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l’Usuari del Web. Si escau, l’Usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del Web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del Web. El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web. Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del titular del Web. El titular de la Web està facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Responsabilitat per links Els enllaços o links continguts en el Web i les pàgines webs pertanyents al mateix poden conduir a l’Usuari a altres Webs gestionats per tercers. El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular del Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació oposada en la Web enllaçada.

OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al titular de la Web través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular de la Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular del Web el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del Web.